GOZA vs BUG ECN Malta T10 Match Betting Tips, Odds and Live Score - Nov 21, 2023

ECN Malta T10

Gozo Zalmi

GOZA

Bugibba Blasters

BUG

1Win's Odds

Gozo Zalmi

GOZA

1.64

Bugibba Blasters

BUG

2.64

Best Players

No best players yet

Last Highlight

No highlights yet